เงื่อนไขการใช้บริการ

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันของ LINE MOBILE รับสิทธ์รับเงินคืน 10% แต่ไม่เกิน 50 บาท ผ่านกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay และ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเสริม 1 GB เมื่อชำระค่าบริการของ LINE MOBILE ผ่าน Rabbit LINE Pay โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการของ LINE MOBILE ผ่านทาง Rabbit LINE Pay ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
  • ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay จำนวน 10% ของค่าบริการแต่ไม่เกิน 50 บาท ทันทีที่ชำระค่าบริการ และ ได้รับอินเทอร์เน็ตเสริมจาก LINE MOBILE ขนาด 1 GB เมื่อจ่ายเงินอีกครั้งด้วย Rabbit LINE Pay หลังจากเริ่มใช้งานซิมแล้ว ภายในระยะเวลาแคมเปญ โดยสามารถรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตเสริมนี้ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 รอบบิล
  • สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซื้อเลย